12 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2   »
Artikel 1, Wet gemeentelijke herindeling West-Overijssel     Artikel 1 Met ingang van de datum van herindeling worden de onderstaande gemeenten opgeheven. Avereest Brederwiede Dalfsen Genemuiden Gramsbergen Hardenberg Hasselt Heino Kampen Nieuwleusen Olst Raalte Steenwijk Wijhe IJsselham IJsselmuiden Zwartsluis BWBR0011454
Artikel 2, Wet gemeentelijke herindeling West-Overijssel     Artikel 2 nieuwe gemeente bestaande uit de op te heffen gemeenten Dalfsen Dalfsen   Nieuwleusen Zwartewaterland Genemuiden   Hasselt   Zwartsluis Hardenberg Avereest   Gramsbergen   Hardenberg     Kampen Kampen   IJsselmuiden Olst Olst   Wijhe Raalte Heino   ... BWBR0011454
Artikel 3, Wet gemeentelijke herindeling West-Overijssel     Artikel 3 De grenzen van de gemeenten Zwolle en Staphorst worden gewijzigd zoals aangegeven op de bij deze wet behorende kaart. BWBR0011454
Artikel 4, Wet gemeentelijke herindeling West-Overijssel     Artikel 4 In tabel 2 zijn voor de nieuwe gemeenten de op te heffen gemeenten aangewezen in verband met de toepassing van artikel 36 van de Wet algemene regels herindeling , ten aanzien van de instructies en reglementen, bedoeld in dat artikel. Tabel 2. Aanwijzing op te heffen gemeenten nieuwe gemeente aangewezen op te heffen gemeente Dalfsen Dalfsen Zwartewaterland ... BWBR0011454
Artikel 5, Wet gemeentelijke herindeling West-Overijssel     Artikel 5 In tabel 3 zijn voor de op te heffen gemeenten de nieuwe gemeenten aangewezen in verband met de toepassing van de volgende bepalingen van de Wet algemene regels herindeling : aangewezen nieuwe gemeente op te heffen gemeente Dalfsen Dalfsen   Nieuwleusen Zwartewaterland Hasselt   Genemuiden   Zwartsluis Hardenberg Averee... BWBR0011454
Artikel 6, Wet gemeentelijke herindeling West-Overijssel     Artikel 6 • 1. Artikel 41, eerste lid, van de Wet algemene regels herindeling is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van gemeenschappelijke regelingen waaraan uitsluitend wordt deelgenomen door gemeenten waarvan het gebied grotendeels tot een en dezelfde gemeente komt te behoren. • 2. Voor de toepassing van artikel 41, derde lid, van de Wet algemene regels herindel... BWBR0011454
Artikel 7, Wet gemeentelijke herindeling West-Overijssel     Artikel 7 • 1. Voor de nieuwe gemeenten worden tussentijdse raadsverkiezingen als bedoeld in artikel 52 van de Wet algemene regels herindeling gehouden. • 2. Met de voorbereiding van de tussentijdse raadsverkiezingen zijn de overeenkomstig de in artikel 4 opgenomen tabel 2 aangewezen op te heffen gemeenten belast. • 3. Indien de datum van herindeling valt binnen ... BWBR0011454
Artikel 8, Wet gemeentelijke herindeling West-Overijssel     Artikel 8 [Wijzigt de Wet op de rechterlijke indeling.] BWBR0011454
Artikel 9, Wet gemeentelijke herindeling West-Overijssel     Artikel 9 [Wijzigt de Politiewet 1993.] BWBR0011454
Artikel 10, Wet gemeentelijke herindeling West-Overijssel     Artikel 10 Gedeputeerde staten van Overijssel kunnen bij de vaststelling van de grensbeschrijving, bedoeld in artikel 10, tweede lid, van de Wet algemene regels herindeling , kennelijke onjuistheden verbeteren in de grenzen zoals die zijn aangegeven op de bij deze wet behorende kaart. Zij stellen Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties onverwijld in kennis van de aangeb... BWBR0011454
  1, 2   »