8 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen
Artikel 1, Wet hazardspelen BES I     Artikel 1 Het Bestuurscollege is bevoegd om, onder door hem te stellen voorwaarden en waarborgen, vergunning te verlenen tot het exploiteren van hazardspelen, in daartoe met name aan te wijzen en speciaal daarvoor ingerichte hotels. De vergunning is persoonlijk en niet voor overdracht vatbaar. BWBR0028450
Artikel 1a, Wet hazardspelen BES I     Artikel 1a [vervallen] BWBR0028450
Artikel 2, Wet hazardspelen BES I     Artikel 2 [vervallen] BWBR0028450
Artikel 3, Wet hazardspelen BES I     Artikel 3 De vergunninghouder die de in de artikel 1 bedoelde voorwaarden of waarborgen niet nakomt, wordt geacht zonder vergunning te hebben gehandeld. BWBR0028450
Artikel 4, Wet hazardspelen BES I     Artikel 4 Het Bestuurcollege is te allen tijde bevoegd, de vergunning vervallen te verklaren, indien hij acht, dat de gestelde voorwaarden of waarborgen niet worden nagekomen. BWBR0028450
Artikel 5, Wet hazardspelen BES I     Artikel 5 [vervallen] BWBR0028450
Artikel 5a, Wet hazardspelen BES I     Artikel 5a Artikel 1807 van Boek 7a van het Burgerlijk Wetboek BES is niet van toepassing op prijzen en premies behaald in gelegenheden, gegeven met vergunning ingevolge deze wet verleend. BWBR0028450
Artikel 6, Wet hazardspelen BES I     Artikel 6 Deze wet wordt aangehaald als: Wet hazardspelen BES I. BWBR0028450