2 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen
Artikel 1, Besluit aanwijzing en machtiging medewerkers Belastingdienst ex Wid en Wet MOT     Artikel 1 Met ingang van 24 november 2007 zijn de controlemedewerkers van de Belastingdienst/Holland-Midden Unit Mot belast met het toezicht op de naleving van de artikelen 7 en 8 van de Wet identificatie bij dienstverlening en artikel 9 van de Wet melding ongebruikelijke transacties , als bedoeld in de artikelen 8a, eerste lid, onderdelen d en k , en 9, tweede lid, onderdelen d e... BWBR0023961
Artikel 2, Besluit aanwijzing en machtiging medewerkers Belastingdienst ex Wid en Wet MOT     Artikel 2 De volgende functionarissen zijn gemandateerd om besluiten te nemen en gemachtigd om te handelen namens ‘Onze Minister’ ter uitvoering van artikel 5a, eerste lid, van het Besluit : de voorzitter van het managementteam van de Belastingdienst/Holland-Midden. BWBR0023961