59 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3, 4, 5, 6   »
Artikel 1, Reglement op de Orde van de Nederlandse Leeuw en de Orde van Oranje-Nassau     Artikel 1 • 1. De Orde van de Nederlandse Leeuw strekt tot onderscheiding van personen wegens bijzondere verdiensten van zeer exceptionele aard jegens de samenleving. • 2. Van verdiensten als bedoeld in het eerste lid is sprake, indien: • a. iemand een verantwoordelijkheid heeft gedragen of een bekwaamheid heeft getoond die aanmerkelijk groter is dan de samenleving van hem... BWBR0007391
Artikel 2, Reglement op de Orde van de Nederlandse Leeuw en de Orde van Oranje-Nassau     Artikel 2 • 1. De Orde van Oranje-Nassau strekt tot onderscheiding van personen wegens bijzondere verdiensten jegens de samenleving. • 2. Van verdiensten als bedoeld in het eerste lid is sprake, indien: • a. iemand zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd; • b. iemand een of meer opvallende prestaties heeft geleve... BWBR0007391
Artikel 3, Reglement op de Orde van de Nederlandse Leeuw en de Orde van Oranje-Nassau     Artikel 3 In de artikelen 4 en 5 worden onder versiersel en lint verstaan het versiersel en het lint, zoals omschreven in artikel 7 van de wet van 29 september 1815, houdende instelling van de Orde van de Nederlandse Leeuw ( Stb. 1994, 352). BWBR0007391
Artikel 4, Reglement op de Orde van de Nederlandse Leeuw en de Orde van Oranje-Nassau     Artikel 4 De uit te reiken onderscheidingstekens zijn voor de onderscheiden graden van: • a. Ridder Grootkruis: • 1°. het versiersel waarvan het kruis een diameter heeft van 60 millimeter, hangende aan het lint, opgemaakt in de vorm van een sjerp, die wordt gedragen van de rechterschouder naar de linkerheup. Het lint voor mannen is 101 millimeter en voor vrouwen 68 millimeter bre... BWBR0007391
Artikel 5, Reglement op de Orde van de Nederlandse Leeuw en de Orde van Oranje-Nassau     Artikel 5 • 1. De in artikel 4 genoemde versierselen met lint kunnen in een verkleinde vorm worden gedragen in plaats van de in artikel 4 genoemde onderscheidingstekens. • 2. Leden van de Orde die een uniform dragen kunnen het draagteken in de vorm van een bâton van 27 bij 11 millimeter dragen. Indien de graad van Ridder Grootkruis of Commandeur is verleend, wordt op de ... BWBR0007391
Artikel 6, Reglement op de Orde van de Nederlandse Leeuw en de Orde van Oranje-Nassau     Artikel 6 In de artikelen 7 en 8 worden onder versiersel en lint verstaan het versiersel en lint, zoals omschreven in artikel 7 van de wet van 4 april 1892, houdende instelling van de Orde van Oranje-Nassau ( Stb. 1994, 351). BWBR0007391
Artikel 7, Reglement op de Orde van de Nederlandse Leeuw en de Orde van Oranje-Nassau     Artikel 7 De uit te reiken onderscheidingstekens zijn voor de onderscheiden graden van: • a. Ridder Grootkruis: • 1°. het versiersel waarvan het kruis een diameter heeft van 60 millimeter, hangende aan het lint, opgemaakt in de vorm van een sjerp, die wordt gedragen van de rechterschouder naar de linkerheup. Het lint voor mannen is 101 millimeter en voor vrouwen 68 millimeter bre... BWBR0007391
Artikel 8, Reglement op de Orde van de Nederlandse Leeuw en de Orde van Oranje-Nassau     Artikel 8 • 1. De in artikel 7 genoemde versierselen met lint kunnen in een verkleinde vorm worden gedragen in plaats van de in artikel 7 genoemde onderscheidingstekens. • 2. Leden van de Orde die een uniform dragen kunnen het draagteken in de vorm van een bâton van 27 bij 11 millimeter dragen. Indien de graad van Ridder Grootkruis, Grootofficier of Commandeur is verleen... BWBR0007391
Artikel 9, Reglement op de Orde van de Nederlandse Leeuw en de Orde van Oranje-Nassau     Artikel 9 • 1. Een voorstel tot verlening van een onderscheiding wordt gericht aan de burgemeester of de gezaghebber van de woonplaats van de te onderscheiden persoon. • 2. De burgemeester of de gezaghebber zendt het voorstel met zijn advies aan de commissaris van de Koning onderscheidenlijk de Rijksvertegenwoordiger voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. &bu... BWBR0007391
Artikel 10, Reglement op de Orde van de Nederlandse Leeuw en de Orde van Oranje-Nassau     Artikel 10 • 1. Een voorstel tot verlening van een onderscheiding aan een burgemeester wordt gericht aan de commissaris van de Koning van de provincie waarin de burgemeester woont. De commissaris zendt het voorstel met zijn advies aan het Kapittel. Artikel 9 , vierde tot en met zevende lid, is van toepassing. • 2. Een voorstel tot verlening van een onderscheiding aan een commi... BWBR0007391
  1, 2, 3, 4, 5, 6   »