727 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 71, 72, 73   »
Artikel 1, Besluit bepalingen met betrekking tot toezicht ex artikel 10 Spoorwegwet, enz. (instelling Inspectie Verkeer en Waterstaat)     Artikel 1 • 1. Met het toezicht, bedoeld in artikel 10 van de Spoorwegwet , zijn belast de bij besluit van de Minister van Verkeer en Waterstaat daartoe aangewezen ambtenaren van de Inspectie Verkeer en Waterstaat. • 2. Van een besluit als bedoeld in het eerste lid wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant. BWBR0012917
Artikel 2, Besluit bepalingen met betrekking tot toezicht ex artikel 10 Spoorwegwet, enz. (instelling Inspectie Verkeer en Waterstaat)     Artikel 2 [Wijzigt het Besluit aanwijzing ambtenaren belast met opsporing ex artikel 159 Wegenverkeerswet 1994.] BWBR0012917
Artikel 3, Besluit bepalingen met betrekking tot toezicht ex artikel 10 Spoorwegwet, enz. (instelling Inspectie Verkeer en Waterstaat)     Artikel 3 [Wijzigt het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer. ] BWBR0012917
Artikel 5, Besluit bepalingen met betrekking tot toezicht ex artikel 10 Spoorwegwet, enz. (instelling Inspectie Verkeer en Waterstaat)     Artikel 5 [Wijzigt het Uitvoeringsbesluit vrachtprijzen vervoer van kolen en staal.] BWBR0012917
Artikel 6, Besluit bepalingen met betrekking tot toezicht ex artikel 10 Spoorwegwet, enz. (instelling Inspectie Verkeer en Waterstaat)     Artikel 6 [Wijzigt het Besluit inlichtingen justitiële documentatie.] BWBR0012917
Artikel 8, Besluit bepalingen met betrekking tot toezicht ex artikel 10 Spoorwegwet, enz. (instelling Inspectie Verkeer en Waterstaat)     Artikel 8 [Wijzigt de Maatregel te boek gestelde luchtvaartuigen 1996.] BWBR0012917
  1, 2, 3 ... 71, 72, 73   »