711 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 70, 71, 72   »
Artikel 1, Besluit leeftijdsgrens ambtenaren BES     Artikel 1 Dit besluit is niet van toepassing op de bedienaren van de godsdienst en de godsdienstleraren. BWBR0028411
Artikel 2, Besluit leeftijdsgrens ambtenaren BES     Artikel 2 [vervallen] BWBR0028411
Artikel 3, Besluit leeftijdsgrens ambtenaren BES     Artikel 3 [vervallen] BWBR0028411
Artikel 4, Besluit leeftijdsgrens ambtenaren BES     Artikel 4 • 1. Aan de ambtenaar wordt door het bevoegde gezag eervol ontslag verleend met ingang van de dag waarop hij op grond van artikel 6 van de Wet algemene ouderdomsverzekering BES recht heeft op ouderdomspensioen. • 2. Indien de ambtenaar op de dag bedoeld in het voorgaande lid krachtens de ter zake voor hem geldende wettelijke bepalingen in het genot is van dan wel aanspr... BWBR0028411
Artikel 4a, Besluit leeftijdsgrens ambtenaren BES     Artikel 4a [vervallen] BWBR0028411
Artikel 5, Besluit leeftijdsgrens ambtenaren BES     Artikel 5 [vervallen] BWBR0028411
Artikel 6, Besluit leeftijdsgrens ambtenaren BES     Artikel 6 • 1. De arbeidsovereenkomst met een werknemer van een rechtspersoon die door een openbaar lichaam Bonaire, Sint Eustatius of Saba in het leven geroepen is en in financieel opzicht tot zulk een lichaam in een bijzondere verhouding staat, eindigt uiterlijk met ingang van de dag waarop de betrokkene op grond van artikel 6 van de Wet algemene ouderdomsverzekering BES recht heeft o... BWBR0028411
Artikel 6a, Besluit leeftijdsgrens ambtenaren BES     Artikel 6a Hoofdstuk 2 van de Landsverordening verhoging leeftijdsgrens 1996 is vervallen. BWBR0028411
Artikel 6b, Besluit leeftijdsgrens ambtenaren BES     Artikel 6b Dit besluit berust op artikel 93 van de Wet materieel ambtenarenrecht BES . BWBR0028411
Artikel 7, Besluit leeftijdsgrens ambtenaren BES     Artikel 7 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit leeftijdsgrens ambtenaren BES. BWBR0028411
  1, 2, 3 ... 70, 71, 72   »