15 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2   »
Artikel 1. Hoogte van de tegemoetkoming, Uitvoeringsbesluit koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen     Hoogte van de tegemoetkoming Artikel 1. Hoogte van de tegemoetkoming De tegemoetkoming, bedoeld in artikel 3 van de Wet mogelijkheid koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen , bedraagt € 0,00 per kalendermaand. BWBR0030031
Artikel 2. Vaststelling tegemoetkoming bij bereiken gerechtigde leeftijd of migratie, Uitvoeringsbesluit koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen     Vaststelling tegemoetkoming bij bereiken gerechtigde leeftijd of migratie Artikel 2. Vaststelling tegemoetkoming bij bereiken gerechtigde leeftijd of migratie • 1. Met betrekking tot de periode in het kalenderjaar nadat een persoon de leeftijd heeft bereikt waarop recht kan ontstaan op de ouderenkorting of in een ander land is gaan wonen wordt voor de vaststelling of ten minste 90% van zijn wereldinkomen, na toepassing van regelingen ter voorkoming van dubbel... BWBR0030031
Artikel 3. Wijziging Besluit voorzieningen Remigratiewet , Uitvoeringsbesluit koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen     Wijziging Besluit voorzieningen Remigratiewet Artikel 3. Wijziging Besluit voorzieningen Remigratiewet [Wijzigt het Besluit voorzieningen Remigratiewet.] BWBR0030031
Artikel 4. Wijziging van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 , Uitvoeringsbesluit koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen     Wijziging van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 Artikel 4. Wijziging van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 [Wijzigt het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965.] BWBR0030031
Artikel 5. Wijziging van het Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten , Uitvoeringsbesluit koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen     Wijziging van het Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten Artikel 5. Wijziging van het Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten [Wijzigt het Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten.] BWBR0030031
Artikel 6. Inwerkingtreding, Uitvoeringsbesluit koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen     Inwerkingtreding Artikel 6. Inwerkingtreding Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet mogelijkheid koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen in werking treedt. BWBR0030031
Artikel 7. Citeertitel, Uitvoeringsbesluit koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen     Citeertitel Artikel 7. Citeertitel Dit besluit wordt aangehaald als: Uitvoeringsbesluit koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen. BWBR0030031
Artikel 1, Besluit Beleidsregels SVB 2013     Artikel 1 Bij de uitvoering van de in artikel 34 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen genoemde wetten, de Remigratiewet , de Wet mogelijkheid koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen , de Tijdelijke regeling overbruggingsuitkering AOW , de Regeling koopkrachttegemoetkoming niet-KOB-gerechtigden met een AOW-pensioen , de Regeling tege... BWBR0035096
Artikel 2, Besluit Beleidsregels SVB 2013     Artikel 2 Het Besluit Beleidsregels SVB 2011 (Stcrt. 2011, nr. 15239) en het Besluit Beleidsregels Internationaal SVB 2012 (Strcrt. 2012, nr. 17507) worden ingetrokken. BWBR0035096
Artikel 3, Besluit Beleidsregels SVB 2013     Artikel 3 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst. BWBR0035096
  1, 2   »