758 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 74, 75, 76   »
Artikel I, Bijstellingsregeling accijns van motorbrandstoffen 2000     Artikel I De Wet op de accijns wordt als volgt gewijzigd: • A. Artikel 27, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd: • 1. In onderdeel a worden ’f 1402,30’ en ’f 1256,60’ vervangen door onderscheidenlijk: f 1426,10 en f 1278. • 2. In onderdeel b wordt ’f 723,20’ vervangen door: f 735,50. • B. In artikel 71a, tweede lid, wordt ’f 51,10’ vervangen do... BWBR0010796
Artikel II, Bijstellingsregeling accijns van motorbrandstoffen 2000     Artikel II Artikel 84a van de Wet op de accijns vindt geen toepassing. BWBR0010796
Artikel III, Bijstellingsregeling accijns van motorbrandstoffen 2000     Artikel III • 1. Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2000. • 2. De regeling wordt aangehaald als: Bijstellingsregeling accijns van motorbrandstoffen 2000. BWBR0010796
Artikel I, Bijstellingsregeling accijns en motorrijtuigenbelasting 2005     Artikel I [Wijzigt de Wet op de Accijns.] BWBR0017734
Artikel II, Bijstellingsregeling accijns en motorrijtuigenbelasting 2005     Artikel II [Wijzigt de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994.] BWBR0017734
Artikel III, Bijstellingsregeling accijns en motorrijtuigenbelasting 2005     Artikel III Artikel 84a van de Wet op de accijns vindt geen toepassing op de in artikel I opgenomen verhogingen van de accijns BWBR0017734
Artikel IV, Bijstellingsregeling accijns en motorrijtuigenbelasting 2005     Artikel IV • 1. Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2005. • 2. De regeling wordt aangehaald als: Bijstellingsregeling accijns en motorrijtuigenbelasting 2005. BWBR0017734
Artikel I, Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit accijns     Artikel I [Bevat wijzigingen in andere regelgeving.] BWBR0005809
Artikel II, Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit accijns     Artikel II • 1. De vrijstelling van accijns als bedoeld in artikel III van de Wet tot wijziging van de Wet op de accijns in verband met de afschaffing van de fiscale grenzen ( Stb. 1992, 711) geldt alleen voor zover de hoeveelheid accijnsgoederen, per persoon en per reis, niet de maxima overschrijdt die zijn vastgesteld bij ministeriële regeling. • 2. Voor de toepassing v... BWBR0005809
Artikel III, Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit accijns     Artikel III Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 1993. BWBR0005809
  1, 2, 3 ... 74, 75, 76   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Rechtsgebied

Verantwoordelijk ministerie