21 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3   »
Artikel 1, Contributieverordening 2003     Artikel 1 De contributie voor de contributiegroepen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Algemene Contributieverordening bedraagt: • – Groep A € 1150,– • – Groep B € 575,– • – Groep C € 235,– • – Groep D € 105,–. BWBR0013765
Artikel 2, Contributieverordening 2003     Artikel 2 Het bedrag, bedoeld in artikel 2 van de Algemene Contributieverordening , wordt vastgesteld op € 12.020,–. BWBR0013765
Artikel 3, Contributieverordening 2003     Artikel 3 De korting voor automatische incasso als bedoeld in artikel 8, tweede lid, van de Algemene Contributieverordening bedraagt 2%. BWBR0013765
Artikel 4, Contributieverordening 2003     Artikel 4 • 1. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2003. • 2. Deze verordening kan worden aangehaald onder de naam ‘Contributieverordening 2003’. BWBR0013765
Artikel 1, Contributieverordening 2013     Artikel 1 De contributie voor de contributiegroepen, bedoeld in artikel 2 van de Algemene contributieverordening 2013 , bedraagt: • H. openbaar accountant € 1.210 • M. intern accountant en overheidsaccountant € 810 • L. accountant in business € 405 • Z. lid zonder arbeidsinkomen € 155 BWBR0031874
Artikel 2, Contributieverordening 2013     Artikel 2 Het bedrag van de vermindering, bedoeld in artikel 6 van de Algemene contributieverordening 2013 , bedraagt: • H. openbaar accountant € 0 • M. intern accountant en overheidsaccountant € 0 • L. accountant in business € 0 • Z. lid zonder arbeidsinkomen € 0 BWBR0031874
Artikel 3, Contributieverordening 2013     Artikel 3 De korting, bedoeld in artikel 7 van de Algemene contributieverordening 2013 , wordt vastgesteld op: 0. BWBR0031874
Artikel 4, Contributieverordening 2013     Artikel 4 Het percentage, bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Algemene contributieverordening 2013 , wordt vastgesteld op: 4. BWBR0031874
Artikel 5, Contributieverordening 2013     Artikel 5 Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2013. BWBR0031874
Artikel 6, Contributieverordening 2013     Artikel 6 Deze verordening wordt aangehaald als: Contributieverordening 2013. BWBR0031874
  1, 2, 3   »