146 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 13, 14, 15   »
Artikel 1, Besluit vaststelling aantal bestuursleden NWO     artikel 1 het aantal bestuursleden van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) vast te stellen op 5. BWBR0004286
Artikel I [Materieel uitgewerkt per 01-03-2001], Wijzigingsbesluit Premiespaarregeling Rijksambtenaren 1968 (afschaffing voor onderwijs- en onderzoekpersoneel)     Artikel I [Materieel uitgewerkt per 01-03-2001] [Bevat wijzigingen in andere regelgeving.] BWBR0007393
Artikel II [Materieel uitgewerkt per 01-03-2001], Wijzigingsbesluit Premiespaarregeling Rijksambtenaren 1968 (afschaffing voor onderwijs- en onderzoekpersoneel)     Artikel II [Materieel uitgewerkt per 01-03-2001] • 1. De in artikel I, onder a , bedoelde persoon die voor de datum van inwerkingtreding van dit besluit op zijn bijzondere spaarrekening in de zin van artikel 4 van de premiespaarregeling Rijksambtenaren 1968 een op zijn bezoldiging ingehouden bedrag had uitstaan, komt in aanmerking voor de toekenning van een premie met overeenkomstige... BWBR0007393
Artikel III [Materieel uitgewerkt per 01-03-2001], Wijzigingsbesluit Premiespaarregeling Rijksambtenaren 1968 (afschaffing voor onderwijs- en onderzoekpersoneel)     Artikel III [Materieel uitgewerkt per 01-03-2001] Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 1995. BWBR0007393
ARTIKEL I, Wijzigingsbesluit Regeling ziektekostenvoorziening overheidspersoneel     ARTIKEL I [Wijzigt de Regeling ziektekostenvoorziening overheidspersoneel.] BWBR0008185
ARTIKEL II, Wijzigingsbesluit Regeling ziektekostenvoorziening overheidspersoneel     ARTIKEL II Nota’s van kosten, bedoeld in artikel 7, onderdeel b , van de Regeling ziektekostenvoorziening overheidspersoneel die een datum dragen vóór de datum van inwerkingtreding van dit besluit, en die niet tot uitkering hebben geleid bij een aanvraag omdat die niet zijn betaald in het tijdvak waarop die aanvraag betrekking had, worden bij een aansluitende aanvraag voor vergoeding in aa... BWBR0008185
ARTIKEL III, Wijzigingsbesluit Regeling ziektekostenvoorziening overheidspersoneel     ARTIKEL III Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt wat betreft artikel I, onderdeel A en C , en artikel II terug tot en met 1 juli 1996; artikel I, onderdeel B , werkt terug tot en met 1 januari 1996. BWBR0008185
ARTIKEL I. (DE REGELING ZIEKTEKOSTENVOORZIENING RIJKSPERSONEEL), Besluit vervanging Regeling ziektekostenvoorziening overheidspersoneel door sectorale regelingen     (DE REGELING ZIEKTEKOSTENVOORZIENING RIJKSPERSONEEL) ARTIKEL I. (DE REGELING ZIEKTEKOSTENVOORZIENING RIJKSPERSONEEL) [Bevat de Regeling ziektekostenvoorziening rijkspersoneel.] BWBR0008814
ARTIKEL II. (DE REGELING ZIEKTEKOSTENVOORZIENING POLITIEPERSONEEL), Besluit vervanging Regeling ziektekostenvoorziening overheidspersoneel door sectorale regelingen     (DE REGELING ZIEKTEKOSTENVOORZIENING POLITIEPERSONEEL) ARTIKEL II. (DE REGELING ZIEKTEKOSTENVOORZIENING POLITIEPERSONEEL) [Bevat de Regeling ziektekostenvoorziening politiepersoneel.] BWBR0008814
ARTIKEL III. (DE REGELING ZIEKTEKOSTENVOORZIENING RECHTERLIJKE AMBTENAREN), Besluit vervanging Regeling ziektekostenvoorziening overheidspersoneel door sectorale regelingen     (DE REGELING ZIEKTEKOSTENVOORZIENING RECHTERLIJKE AMBTENAREN) ARTIKEL III. (DE REGELING ZIEKTEKOSTENVOORZIENING RECHTERLIJKE AMBTENAREN) [Bevat de Regeling ziektekostenvoorziening rechterlijke ambtenaren.] BWBR0008814
  1, 2, 3 ... 13, 14, 15   »