2.403 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 239, 240, 241   »
Vervallen en afzonderlijk verzoek om teruggaaf o.g.v. art. 29, lid 1, letter b, Wet OB'68     g.v. art. 29, lid 1, letter b, wet ob’68 Vervallen en afzonderlijk verzoek om teruggaaf o.g.v. art. 29, lid 1, letter b, Wet OB’68- BWBR0003313
Toepassing van artikel 15 van de Wet op de omzetbelasting 1968 ten aanzien van het bankbedrijf     • a. Als vergoeding voor het verlenen van krediet, met inbegrip van rente-arbitrage, komt in aanmerking de dienaangaande onder de naam rente, provisie, e.d. ontvangen bedragen. Op deze bedragen mogen niet in mindering worden gebracht de door de bank betaalde rente e.d. wegens het verwerven van de voor de kredietverlening benodigde middelen. • b. Als vergoeding voor valuta-arbitrage... BWBR0003531
Toepassing van de wet op de omzetbelasting 1968 ten aanzien van het bankbedrijf     Toepassing van de wet op de omzetbelasting 1968 ten aanzien van het bankbedrijf BWBR0003581
Artikel VII, Wijzigingsbesluit Besluit douane en accijnzen (2) (tijdelijke opslag, entrepots en de invoering van de Wet op de accijns)     Artikel VII • 1. Op grond van artikel 1 van het Besluit administratieve controle fictief douane-entrepot 1967 ( Stb. 550) verleende vergunningen voor een fictief douane-entrepot waaruit uitslag van accijnsgoederen mag geschieden zonder dat vooraf de ingevolge het Besluit douane en accijnzen vereiste goederenaangiften zijn gedaan, worden tot wederopzegging aangemerkt als krachtens Ho... BWBR0005368
  1, 2, 3 ... 239, 240, 241   »