439 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 42, 43, 44   »
Artikel 1, Besluit tot instelling van een bedrijfscommissie voor de Metaalindustrie en Elektrotechnische Industrie     Artikel 1 Dit besluit verstaat onder metaalindustrie en elektrotechnische industrie: de ondernemingen van werkgevers die zijn ingeschreven bij de sector Metaalindustrie of de sector Elektrotechnische Industrie (voorheen Bedrijfsvereniging voor de Metaalindustrie en de Electrotechnische Industrie). BWBR0011043
Artikel 2, Besluit tot instelling van een bedrijfscommissie voor de Metaalindustrie en Elektrotechnische Industrie     Artikel 2 • 1. Er wordt ingesteld een bedrijfscommissie voor de Metaalindustrie en Elektrotechnische Industrie. • 2. De bedrijfscommissie telt 12 leden en 12 plaatsvervangende leden • 3. Van deze leden en plaatsvervangende leden worden de volgende aantallen benoemd door de daarbij vermelde organisaties: • a. organisaties van ondernemers- 6 leden en 6 plaatsvervangen... BWBR0011043
Artikel 3, Besluit tot instelling van een bedrijfscommissie voor de Metaalindustrie en Elektrotechnische Industrie     Artikel 3 Het besluit van 20 februari 1976 tot instelling van een Bedrijfscommissie voor de Metaalindustrie en de Elektrotechnische Industrie (RE 06/1976) wordt ingetrokken. BWBR0011043
Artikel 4, Besluit tot instelling van een bedrijfscommissie voor de Metaalindustrie en Elektrotechnische Industrie     Artikel 4 Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie. BWBR0011043
Artikel 5, Besluit tot instelling van een bedrijfscommissie voor de Metaalindustrie en Elektrotechnische Industrie     Artikel 5 Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2000. BWBR0011043
Artikel I. Regelingen met betrekking tot leden van de Staten-Generaal, Intrekkingsregeling BZK 2004     Regelingen met betrekking tot leden van de Staten-Generaal Artikel I. Regelingen met betrekking tot leden van de Staten-Generaal De volgende regelingen worden ingetrokken: • a. Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken van 14 januari 1996, nr. DAZ/JZ-66161 (Stcrt. 1996, 19) houdende aanpassing bedragen reis- en verblijfskosten leden Eerste Kamer; • b. Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken van 14 januari 1996, nr. DAZ/JZ-... BWBR0017790
Artikel II. Regelingen met betrekking tot de financiën van gemeenten en provincies, Intrekkingsregeling BZK 2004     Regelingen met betrekking tot de financiën van gemeenten en provincies Artikel II. Regelingen met betrekking tot de financiën van gemeenten en provincies De volgende regelingen worden ingetrokken: • a. Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Staatssecretaris van Financiën van 23 januari 1998, nr. FO98/U53054 fip 98/791N (Stcrt. 1998, 221) houdende vaststelling uitkering aan provincies voor het jaar 1995; • b. R... BWBR0017790
Artikel III. Regelingen met betrekking tot arbeidsvoorwaarden, Intrekkingsregeling BZK 2004     Regelingen met betrekking tot arbeidsvoorwaarden Artikel III. Regelingen met betrekking tot arbeidsvoorwaarden De volgende regelingen worden ingetrokken: • a. Besluit vaststelling wisselkoers en prijsindexcijfer; • b. Besluit vaststelling wisselkoers en prijsindexcijfer 1994; • c. Besluit vaststelling wisselkoers en prijsindexcijfer 1994/1995; • d. Besluit vaststelling wisselkoers en prijsindexcijfer 1995/1996; &b... BWBR0017790
Artikel IV. Regelingen met betrekking tot brandweer, Intrekkingsregeling BZK 2004     Regelingen met betrekking tot brandweer Artikel IV. Regelingen met betrekking tot brandweer De volgende regelingen worden ingetrokken: • a. Regeling onderscheidingstekenen Rijksbrandweerpersoneel; • b. Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken van 1 juli 1993, nr. EB93/1403 (Stcrt. 1993, 142) houdende wijziging van het Algemeen brandweerexamenreglement, het Examenreglement brandwacht, het Examenreglement brandwach... BWBR0017790
Artikel V. Regelingen met betrekking tot politie, Intrekkingsregeling BZK 2004     Regelingen met betrekking tot politie Artikel V. Regelingen met betrekking tot politie De volgende regelingen worden ingetrokken: • a. Beschikking premie en plafonds 1987; • b. Beschikking premie en plafonds 1988; • c. Beschikking premie en plafonds 1989; • d. Premieregeling geneeskundige verzorging politie 1996; • e. Premieregeling geneeskundige verzorging politie 1999; • f. Premieregeling... BWBR0017790
  1, 2, 3 ... 42, 43, 44   »