29 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3   »
Artikel 1. Begripsbepalingen, Beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving verontreinigd papier-, kunststof- en metaalafval 2015     Begripsbepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen In deze beleidsregel wordt verstaan onder: BWBR0037272
Artikel 2. Criteria papierafval, Beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving verontreinigd papier-, kunststof- en metaalafval 2015     Criteria papierafval Artikel 2. Criteria papierafval • 1. Ter bepaling of een partij met andere componenten verontreinigd of samengesteld papierafval in het kader van de bestuursrechtelijke handhaving kan worden aangemerkt als papierafval als bedoeld in bijlage III en zoals omschreven bij code B3020 van bijlage V van de EVOA, controleert de inspecteur of het betrokken afval voldoet aan de criteria in het tw... BWBR0037272
Artikel 3. Criteria PVC-afval, Beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving verontreinigd papier-, kunststof- en metaalafval 2015     Criteria PVC-afval Artikel 3. Criteria PVC-afval • 1. Ter bepaling of een partij met andere componenten verontreinigd of samengesteld PVC-afval in het kader van de bestuursrechtelijke handhaving aangemerkt kan worden als afval waarop code GH013 van bijlage III van de EVOA van toepassing is, controleert de inspecteur of het betrokken afval voldoet aan de criteria in het tweede en derde lid. Indien de inspe... BWBR0037272
Artikel 4. Criteria vast kunststofafval, niet zijnde PVC-afval, Beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving verontreinigd papier-, kunststof- en metaalafval 2015     Criteria vast kunststofafval, niet zijnde PVC-afval Artikel 4. Criteria vast kunststofafval, niet zijnde PVC-afval • 1. Ter bepaling of een partij met andere componenten verontreinigd of samengesteld vast kunststofafval, niet zijnde PVC-afval, in het kader van de bestuursrechtelijke handhaving aangemerkt kan worden als kunststofafval als bedoeld in bijlage III en zoals omschreven bij code B3010 van bijlage V van de EVOA, controleert de i... BWBR0037272
Artikel 5. Criteria ijzer- en staal (ferro) schroot en non-ferro schroot, Beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving verontreinigd papier-, kunststof- en metaalafval 2015     Criteria ijzer- en staal (ferro) schroot en non-ferro schroot Artikel 5. Criteria ijzer- en staal (ferro) schroot en non-ferro schroot • 1. Ter bepaling of een partij met andere componenten verontreinigd of samengesteld ijzer- en staal (ferro) schroot en non-ferro schroot in het kader van de bestuursrechtelijke handhaving kan worden aangemerkt als metaalafval als bedoeld in bijlage III en zoals omschreven bij code B1010 en B1050 van bijlage V van ... BWBR0037272
Artikel 6. Inwerkingtreding, Beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving verontreinigd papier-, kunststof- en metaalafval 2015     Inwerkingtreding Artikel 6. Inwerkingtreding Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. BWBR0037272
Artikel 7. Citeertitel, Beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving verontreinigd papier-, kunststof- en metaalafval 2015     Citeertitel Artikel 7. Citeertitel Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving verontreinigd papier-, kunststof- en metaalafval 2015. BWBR0037272
Artikel 8, Beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving verontreinigd papier-, kunststof- en metaalafval 2015     Artikel 8 De Beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving verontreinigd papier-, kunststof- en metaalafval wordt ingetrokken. BWBR0037272
Artikel 1, Besluit aanwijzing ambtenaren VROM-regelgeving     Artikel 1 • 1. Deze regeling vindt mede haar grondslag in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de Wet ruimtelijke ordening . • 2. De directeur-inspecteur van het Inspectoraat-Generaal VROM in de betrokken regio wordt aangewezen als inspecteur in de zin van: • – de Drinkwaterwet ; • – de Interimwet stad-en-milieubenadering ; • ... BWBR0017740
Artikel 2, Besluit aanwijzing ambtenaren VROM-regelgeving     Artikel 2 • 1. De directeuren-inspecteur van het Inspectoraat-Generaal VROM worden aangewezen als de ambtenaar, bedoeld in: • – artikel 2, onder d, van het Transactiebesluit milieudelicten ; • – de artikelen 29, eerste lid , 31, tweede en vierde lid , 34 , 40, derde lid , 46, derde lid , en 66b, tweede lid, van de Wet op de lijkbezorging . • 2.... BWBR0017740
  1, 2, 3   »