365 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 35, 36, 37   »
Artikel 1, Besluit uitvoeringsregels financiering kinderopvang     Artikel 1 Het Landelijk instituut sociale verzekeringen voert terzake de uitvoering van de regeling financiering kinderopvang een beleid als weergegeven in de bijlage bij dit besluit. BWBR0012515
Artikel 2, Besluit uitvoeringsregels financiering kinderopvang     Artikel 2 • 1. Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2001. • 2. Indien de Staatscourant waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 juli 2001, treedt het in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst, en werkt het terug tot en met 1 juli 2001. BWBR0012515
Artikel 3, Besluit uitvoeringsregels financiering kinderopvang     Artikel 3 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit uitvoeringsregels financiering kinderopvang. BWBR0012515
Artikel I. Vaststelling van het bedrag als bedoeld in artikel 8, elfde, twaalfde en dertiende lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, Regeling vaststelling bedrag artikel 8 WAZ en wijziging regelingen in verband met Wet einde toegang verzekering WAZ     Vaststelling van het bedrag als bedoeld in artikel 8, elfde, twaalfde en dertiende lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen Artikel I. Vaststelling van het bedrag als bedoeld in artikel 8, elfde, twaalfde en dertiende lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen Het bedrag, bedoeld in artikel 8, elfde, twaalfde en dertiende lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen wordt gesteld op € 146,05. BWBR0017301
Artikel II. Wijziging van de Regeling gemoedsbezwaarden Sociale verzekeringswetten , Regeling vaststelling bedrag artikel 8 WAZ en wijziging regelingen in verband met Wet einde toegang verzekering WAZ     Wijziging van de Regeling gemoedsbezwaarden Sociale verzekeringswetten Artikel II. Wijziging van de Regeling gemoedsbezwaarden Sociale verzekeringswetten [Wijzigt de Regeling gemoedsbezwaarden Sociale verzekeringswetten.] BWBR0017301
Artikel III. Regeling fondsbelasting Wet REA , Regeling vaststelling bedrag artikel 8 WAZ en wijziging regelingen in verband met Wet einde toegang verzekering WAZ     Regeling fondsbelasting Wet REA Artikel III. Regeling fondsbelasting Wet REA [Wijzigt de Regeling fondsbelasting Wet REA.] BWBR0017301
Artikel IV. Inwerkingtreding, Regeling vaststelling bedrag artikel 8 WAZ en wijziging regelingen in verband met Wet einde toegang verzekering WAZ     Inwerkingtreding Artikel IV. Inwerkingtreding Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2005. BWBR0017301
Artikel I, Wijzigingsregeling Regeling SUWI (eenmalige gegevensuitvraag werk en inkomen)     Artikel I [Wijzigt de Regeling SUWI.] BWBR0023968
Artikel II, Wijzigingsregeling Regeling SUWI (eenmalige gegevensuitvraag werk en inkomen)     Artikel II Artikel 5.22 van de Regeling SUWI , zoals dit luidt na de inwerkingtreding van deze regeling, is van toepassing op de wijze van verantwoording over de gegevensverwerking over het kalenderjaar 2007. BWBR0023968
Artikel III, Wijzigingsregeling Regeling SUWI (eenmalige gegevensuitvraag werk en inkomen)     Artikel III Deze regeling treedt in werking met ingang van 15 september 2008. BWBR0023968
  1, 2, 3 ... 35, 36, 37   »