207 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 19, 20, 21   »
Artikel I, Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001, enz. (2013)     Artikel I [Wijzigt de Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001.] BWBR0032669
Artikel II, Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001, enz. (2013)     Artikel II [Wijzigt de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011.] BWBR0032669
Artikel III, Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001, enz. (2013)     Artikel III De Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001 zoals deze op 31 december 2010 luidde wordt als volgt gewijzigd: • A. Artikel 34, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd: • 1. In onderdeel a wordt ’€ 13,50’ vervangen door: € 13,00. • 2. In onderdeel b wordt ‘€ 57,00’ vervangen door ‘€ 62,00’, wordt ‘€ 13,25’ vervangen door ‘€ 14,25’... BWBR0032669
Artikel IV, Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001, enz. (2013)     Artikel IV [Wijzigt de Regeling gegevensuitvraag loonaangifte.] BWBR0032669
Artikel V, Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001, enz. (2013)     Artikel V [Wijzigt de Uitvoeringsregeling afdrachtvermindering.] BWBR0032669
Artikel VI, Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001, enz. (2013)     Artikel VI [Wijzigt de Uitvoeringsbeschikking vennootschapsbelasting 1971.] BWBR0032669
Artikel VII, Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001, enz. (2013)     Artikel VII [Wijzigt de Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968.] BWBR0032669
Artikel VIII, Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001, enz. (2013)     Artikel VIII [Wijzigt de Uitvoeringsregeling BTW-compensatiefonds.] BWBR0032669
Artikel IX, Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001, enz. (2013)     Artikel IX [Wijzigt de Uitvoeringsregeling belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992.] BWBR0032669
Artikel X, Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001, enz. (2013)     Artikel X [Wijzigt de Uitvoeringsregeling motorrijtuigenbelasting 1994.] BWBR0032669
  1, 2, 3 ... 19, 20, 21   »