2 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
Artikel 1, Regeling ophoging depositorente     Artikel 1 • 1. In afwijking in zoverre van artikel 17, tweede lid, van de Wet overgang belastingheffing in euro’s wordt voor de toepassing van artikel 30f, vijfde lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en artikel 29 van de Invorderingswet 1990 de depositorente van de Europese Centrale Bank die geldt op de eerste werkdag van de tweede kalendermaand voorafgaande aa... BWBR0010240
Artikel 2, Regeling ophoging depositorente     Artikel 2 • 1. Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. • 2. Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling ophoging depositorente. BWBR0010240