136 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 12, 13, 14   »
Artikel I, Wijzigingsbesluit Besluit aanwijzing rechtstreekse gemeenten en verdeelsleutel stedelijke vernieuwing, enz. (aanwijzing Sittard-Geleen als rechtstreekse gemeente)     Artikel I [Wijzigt het Besluit aanwijzing rechtstreekse gemeenten en verdeelsleutel stedelijke vernieuwing.] BWBR0019539
Artikel II, Wijzigingsbesluit Besluit aanwijzing rechtstreekse gemeenten en verdeelsleutel stedelijke vernieuwing, enz. (aanwijzing Sittard-Geleen als rechtstreekse gemeente)     Artikel II • 1. In afwijking van artikel 6, eerste lid, van de Wet stedelijke vernieuwing geeft Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer uiterlijk 1 oktober 2005: • a. aan de gemeente Sittard-Geleen een indicatie van de hoogte van het voor de periode van 1 januari 2005 tot en met 31 december 2009 te verstrekken investeringsbudget, en •... BWBR0019539
Artikel III, Wijzigingsbesluit Besluit aanwijzing rechtstreekse gemeenten en verdeelsleutel stedelijke vernieuwing, enz. (aanwijzing Sittard-Geleen als rechtstreekse gemeente)     Artikel III Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip en werkt terug tot en met 1 januari 2006, met uitzondering van artikel II, eerste lid , dat terugwerkt tot en met 1 oktober 2005. BWBR0019539
Artikel II, Wijzigingsbesluit Besluit financiële verhouding 2001, enz. (invoering single information en single audit voor specifieke uitkeringen)     Artikel II [Wijzigt het Besluit accountantscontrole provincies en gemeenten.] BWBR0022492
Artikel III, Wijzigingsbesluit Besluit financiële verhouding 2001, enz. (invoering single information en single audit voor specifieke uitkeringen)     Artikel III [Wijzigt het Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen.] BWBR0022492
Artikel VII, Wijzigingsbesluit Besluit financiële verhouding 2001, enz. (invoering single information en single audit voor specifieke uitkeringen)     Artikel VII [Wijzigt het Besluit impulsbudget stedelijke vernieuwing 2006 tot en met 2009.] BWBR0022492
  1, 2, 3 ... 12, 13, 14   »