86 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9   »
Artikel 1, Vaststellingsbesluit regels met betrekking tot commissies bedoeld in Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding     Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder: • a. de wet: de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding ; • b. arrondissementen: de arrondissementen, bedoeld in de Wet op de rechterlijke indeling ; • c. de zorgvuldigheidseisen: de zorgvuldigheidseisen, omschreven in artikel 2 van de wet . • Hoofdstuk II. Commissies BWBR0013490
Artikel 2, Vaststellingsbesluit regels met betrekking tot commissies bedoeld in Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding     Artikel 2 • 1. Er zijn vijf regionale commissies voor de toetsing van meldingen van gevallen van levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding als bedoeld in artikel 3 van de wet . • 2. De commissies zijn gevestigd te Groningen, Arnhem, Haarlem, Rijswijk en 's-Hertogenbosch. BWBR0013490
Artikel 3, Vaststellingsbesluit regels met betrekking tot commissies bedoeld in Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding     Artikel 3 Tot toetsing van meldingen van gevallen van levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding is bevoegd: • a. de commissie te Groningen indien het overlijden heeft plaatsgevonden in de provincies Groningen, Friesland of Drenthe; • b. de commissie te Arnhem indien het overlijden heeft plaatsgevonden in de provincies Overijssel, Gelderland, Flevoland of Utrecht; &bull... BWBR0013490
Artikel 4, Vaststellingsbesluit regels met betrekking tot commissies bedoeld in Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding     Artikel 4 • 1. Op de voordracht van de voorzitters wijzen Onze Ministers een coördinerend voorzitter en een plaatsvervangend coördinerend voorzitter aan. • 2. De coördinerend voorzitter of bij diens afwezigheid de plaatsvervangend coördinerend voorzitter heeft in ieder geval tot taak: • a. het initiëren en voorzitten van overleg tussen de voorzitters; • b. het ... BWBR0013490
Artikel 5, Vaststellingsbesluit regels met betrekking tot commissies bedoeld in Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding     Artikel 5 • 1. De voorzitters stellen richtlijnen vast voor de toetsing aan de zorgvuldigheidseisen en de daarbij te volgen procedure. • 2. Deze richtlijnen bevatten in ieder geval regels omtrent: • a. de wijze waarop de gemelde gevallen aan de zorgvuldigheidseisen worden getoetst; • b. de gevallen waarin de behandelende arts in ieder geval wordt gehoord; • c... BWBR0013490
Artikel 6, Vaststellingsbesluit regels met betrekking tot commissies bedoeld in Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding     Artikel 6 • 1. Onze Ministers wijzen een algemeen secretaris aan. • 2. De algemeen secretaris heeft in ieder geval tot taak: • a. het coördineren van de functionele en beheersmatige werkzaamheden van de secretarissen; • b. het coördineren van het opstellen van het jaarverslag; • c. het initiëren van overleg tussen de secretarissen; • d. het verstrek... BWBR0013490
Artikel 7, Vaststellingsbesluit regels met betrekking tot commissies bedoeld in Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding     Artikel 7 • 1. Onze Ministers winnen het gevoelen van de desbetreffende commissie in met betrekking tot een overeenkomstig artikel 4, eerste lid, van de Wet , naar verwachting te benoemen voorzitter, lid of plaatsvervangend lid. • 2. Indien de benoeming een arts betreft wordt tevens het gevoelen van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst inge... BWBR0013490
Artikel II, Vaststellingsbesluit regels met betrekking tot commissies bedoeld in Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding     Artikel II De Regeling regionale toetsingscommissies euthanasie wordt ingetrokken. BWBR0013490
Artikel III, Vaststellingsbesluit regels met betrekking tot commissies bedoeld in Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding     Artikel III Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding in werking treedt. BWBR0013490
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9   »