1.103 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 109, 110, 111   »
Artikel 1, Besluit, toekenning vaste beloning aan de voorzitter en de leden van het Adviescollege uitvoering wetten voor oorlogsgetroffenen     Artikel 1 • 1. Aan de voorzitter van het Adviescollege uitvoering wetten voor oorlogsgetroffenen wordt in plaats van een vacatiegeld een vaste beloning ten bedrage van achtduizendvierhonderd gulden per zes maanden toegekend. • 2. Aan de leden van het adviescollege, genoemd in het eerste lid, wordt in plaats van een vacatiegeld een vaste beloning ten bedrage van vierduizend gulden... BWBR0010235
Artikel 2, Besluit, toekenning vaste beloning aan de voorzitter en de leden van het Adviescollege uitvoering wetten voor oorlogsgetroffenen     Artikel 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 november 1998. BWBR0010235
Artikel 1, Besluit toekenning vaste beloning aan voorzitter en leden Adviescollege besteding Nederlandse bijdrage aan het Nazi Persecutee Relief Fund     Artikel 1 • 1. Aan de voorzitter van het Adviescollege besteding Nederlandse bijdrage aan het Nazi Persecutee Relief Fund wordt in plaats van een vacatiegeld een vaste beloning van negenduizend gulden per jaar toegekend. • 2. Aan de leden van het Adviescollege besteding Nederlandse bijdrage aan het Nazi Persecutee Relief Fund wordt in plaats van een vacatiegeld een vaste beloning... BWBR0010680
Artikel 2, Besluit toekenning vaste beloning aan voorzitter en leden Adviescollege besteding Nederlandse bijdrage aan het Nazi Persecutee Relief Fund     Artikel 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 18 juni 1999. BWBR0010680
Artikel I, Besluit toekenning vaste beloning aan de voorzitter en de leden van de Adviescommissie Jeugdvoorlichting WOII-heden     Artikel I • 1. Aan de voorzitter en de leden van de Adviescommissie Jeugdvoorlichting WOII-heden wordt in plaats van vacatiegeld een vaste beloning ten bedrage van € 544,54 per jaar toegekend. • 2. Indien de voorzitter of een lid van de adviescommissie, genoemd in het eerste lid, niet gedurende het hele jaar de functie van voorzitter of lid bekleedt, wordt de beloning, genoemd ... BWBR0010737
Artikel II, Besluit toekenning vaste beloning aan de voorzitter en de leden van de Adviescommissie Jeugdvoorlichting WOII-heden     Artikel II Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 1999. BWBR0010737
Artikel 1, Vergoedingenregeling voorzitter PWC     Artikel 1 De voorzitter van de Planologische werkcommissie ontvangt per vergadering een vergoeding van f 450,00. BWBR0010887
Artikel 2, Vergoedingenregeling voorzitter PWC     Artikel 2 • 1. Voor de toepassing van artikel 1 wordt als een vergadering beschouwd: • a. een vergadering van de Planologische werkcommissie; • b. een vergadering van een uit de Planologische werkcommissie samengestelde commissie; • c. een werkbezoek van de Planologische werkcommissie. • 2. Twee of meer vergaderingen op dezelfde dag gelden als één verga... BWBR0010887
Artikel 3, Vergoedingenregeling voorzitter PWC     Artikel 3 De voorzitter van de Planologische werkcommissie kan aanspraak maken op een vergoeding voor reis- en verblijfkosten volgens het Reisbesluit Binnenland . BWBR0010887
Artikel 4, Vergoedingenregeling voorzitter PWC     Artikel 4 Deze regeling wordt aangehaald als: Vergoedingenregeling voorzitter PWC BWBR0010887
  1, 2, 3 ... 109, 110, 111   »