386 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 37, 38, 39   »
Artikel 1, Aanwijzingsbesluit memorandum 60     Artikel 1 De op 12 maart 2004 door de Raad van Advies Brandbeveiliging van de Stichting Nationaal Centrum voor Preventie te Houten vastgestelde versie van het memorandum 60 wordt toegepast ter voldoening aan de voorschriften die zijn opgenomen in bijlage 1 van het Vuurwerkbesluit . BWBR0016735
Artikel 2, Aanwijzingsbesluit memorandum 60     Artikel 2 Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop artikel I, onder BB, van het Besluit van 16 januari 2004 tot wijziging van het Vuurwerkbesluit en het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer en enkele andere besluiten (Stb. 26) in werking treedt. BWBR0016735
Artikel 1, Vaststellingsbesluit Circulaire wapens en munitie 2005     Artikel 1 Vastgesteld wordt de Circulaire wapens en munitie 2005, overeenkomstig de bij dit besluit gevoegde bijlage . BWBR0018589
Artikel 2, Vaststellingsbesluit Circulaire wapens en munitie 2005     Artikel 2 De Circulaire wapens en munitie 1997 , vastgesteld bij beschikking van 20 augustus 1997, nr. 648084/DBZ/97, wordt ingetrokken. BWBR0018589
Artikel 3, Vaststellingsbesluit Circulaire wapens en munitie 2005     Artikel 3 De vaststelling van de circulaire, alsmede de inhoudsopgave van de circulaire worden in de Staatscourant bekend gemaakt. De circulaire en de daarbij behorende bijlagen liggen ter inzage bij de Dienst Justis van het Ministerie van Justitie en zijn tevens te downloaden van de website van het Ministerie van Justitie. BWBR0018589
Artikel I, Regeling OM-afdoening     Artikel I [Wijzigt de Regeling modellen en formulieren ten behoeve van verkeershandhaving Justitie.] BWBR0023365
Artikel II, Regeling OM-afdoening     Artikel II [Wijzigt de Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid.] BWBR0023365
Artikel III, Regeling OM-afdoening     Artikel III [Wijzigt de Regeling wapens en munitie.] BWBR0023365
Artikel IV, Regeling OM-afdoening     Artikel IV [Wijzigt de Regeling aanvraag erkenning en onkostenvergoeding goedkeuring Wet explosieven voor civiel gebruik.] BWBR0023365
Artikel V, Regeling OM-afdoening     Artikel V • 1. In strafzaken waarin voor het in werking treden van artikel II, onderdelen O tot en met R , artikel III , artikel IV en artikel VI van de Wet OM-afdoening voorwaarden ter voorkoming van strafvervolging zijn gesteld overeenkomstig de artikelen 74 en 74c van het Wetboek van Strafrecht , de artikelen 36 en 37 van de Wet op de economische delicten ... BWBR0023365
  1, 2, 3 ... 37, 38, 39   »