428 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 41, 42, 43   »
Regeling functie-eisen en vergoeding geestelijk verzorgers overige stromingen     Regeling van de Minister van Justitie, houdende regels betrekking hebbende op de geestelijke verzorgers van moslims, hindoes en boeddhisten die, anders dan bij wijze van ambtelijke aanstelling, aan justitiële inrichtingen verbonden zijn- • a. geestelijk verzorger: een geestelijk verzorger van een overige stroming, te weten: de islamitische, hindoeïstische of boeddhistische gezindte; ... BWBR0013751
Artikel 2 Reikwijdte, Regeling functie-eisen en vergoeding geestelijk verzorgers overige stromingen     Artikel 2 Reikwijdte Deze regeling is niet van toepassing op de zeer beperkt beveiligde penitentiaire inrichtingen. BWBR0013751
Regeling functie-eisen en vergoeding geestelijk verzorgers overige stromingen     Regeling van de Minister van Justitie, houdende regels betrekking hebbende op de geestelijke verzorgers van moslims, hindoes en boeddhisten die, anders dan bij wijze van ambtelijke aanstelling, aan justitiële inrichtingen verbonden zijn- • a. geestelijk verzorger: een geestelijk verzorger van een overige stroming, te weten: de islamitische, hindoeïstische of boeddhistische gezindte; ... BWBR0013751
Artikel 4, Regeling functie-eisen en vergoeding geestelijk verzorgers overige stromingen     Artikel 4 Het hoofd van de Dienst Geestelijke Verzorging werft geestelijke verzorgers na overleg met de portefeuillehouder overige stromingen en in samenwerking met de organisaties van de verschillende gezindten. De directeur van de inrichting wordt schriftelijk op de hoogte gesteld van het besluit dat er een kandidaat is gekozen en hoeveel uur hij aan de inrichting wordt verbonden. BWBR0013751
Regeling functie-eisen en vergoeding geestelijk verzorgers overige stromingen     Regeling van de Minister van Justitie, houdende regels betrekking hebbende op de geestelijke verzorgers van moslims, hindoes en boeddhisten die, anders dan bij wijze van ambtelijke aanstelling, aan justitiële inrichtingen verbonden zijn- • a. geestelijk verzorger: een geestelijk verzorger van een overige stroming, te weten: de islamitische, hindoeïstische of boeddhistische gezindte; ... BWBR0013751
Regeling functie-eisen en vergoeding geestelijk verzorgers overige stromingen     Regeling van de Minister van Justitie, houdende regels betrekking hebbende op de geestelijke verzorgers van moslims, hindoes en boeddhisten die, anders dan bij wijze van ambtelijke aanstelling, aan justitiële inrichtingen verbonden zijn- • a. geestelijk verzorger: een geestelijk verzorger van een overige stroming, te weten: de islamitische, hindoeïstische of boeddhistische gezindte; ... BWBR0013751
Regeling functie-eisen en vergoeding geestelijk verzorgers overige stromingen     Regeling van de Minister van Justitie, houdende regels betrekking hebbende op de geestelijke verzorgers van moslims, hindoes en boeddhisten die, anders dan bij wijze van ambtelijke aanstelling, aan justitiële inrichtingen verbonden zijn- • a. geestelijk verzorger: een geestelijk verzorger van een overige stroming, te weten: de islamitische, hindoeïstische of boeddhistische gezindte; ... BWBR0013751
Artikel I, Wijzigingsregeling Regeling SUWI (eenmalige gegevensuitvraag werk en inkomen)     Artikel I [Wijzigt de Regeling SUWI.] BWBR0023968
Artikel II, Wijzigingsregeling Regeling SUWI (eenmalige gegevensuitvraag werk en inkomen)     Artikel II Artikel 5.22 van de Regeling SUWI , zoals dit luidt na de inwerkingtreding van deze regeling, is van toepassing op de wijze van verantwoording over de gegevensverwerking over het kalenderjaar 2007. BWBR0023968
Artikel III, Wijzigingsregeling Regeling SUWI (eenmalige gegevensuitvraag werk en inkomen)     Artikel III Deze regeling treedt in werking met ingang van 15 september 2008. BWBR0023968
  1, 2, 3 ... 41, 42, 43   »