4.053 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 404, 405, 406   »
Artikel I, Wijzigingsbesluit Besluit ex artikel 16d Auteurswet 1912     Artikel I [Bevat wijzigingen in andere regelgeving.] BWBR0006268
Artikel II, Wijzigingsbesluit Besluit ex artikel 16d Auteurswet 1912     Artikel II [Bevat wijzigingen in andere regelgeving.] BWBR0006268
Artikel III, Wijzigingsbesluit Besluit ex artikel 16d Auteurswet 1912     Artikel III [Bevat wijzigingen in andere regelgeving.] BWBR0006268
Artikel IV, Wijzigingsbesluit Besluit ex artikel 16d Auteurswet 1912     Artikel IV [Bevat wijzigingen in andere regelgeving.] BWBR0006268
Artikel V, Wijzigingsbesluit Besluit ex artikel 16d Auteurswet 1912     Artikel V [Bevat wijzigingen in andere regelgeving.] BWBR0006268
Artikel VI, Wijzigingsbesluit Besluit ex artikel 16d Auteurswet 1912     Artikel VI Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst. Dit besluit is met betrekking tot de bepalingen genoemd in de artikelen II , III en IV van toepassing op boekjaren die op of na 1 januari 1994 aanvangen. BWBR0006268
Artikel 1, Besluit aanwijzing Halt-feiten     Artikel 1 Als strafbare feiten waarvoor een voorstel tot deelneming aan een project als bedoeld in artikel 77e, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht kan worden aangeboden, worden aangewezen zaken van eenvoudige aard, waarbij sprake is van overlast veroorzakend gedrag van geringe ernst, en die betreffen de ontdekking van het strafbare feit omschreven in: • a. artikel 141 van he... BWBR0007217
Artikel 2, Besluit aanwijzing Halt-feiten     Artikel 2 Buiten de zaken genoemd in artikel 1 , kan, na uitdrukkelijk verkregen toestemming van de officier van justitie, een voorstel tot Halt-afdoening worden gedaan in vergelijkbare zaken van eenvoudige aard waarbij sprake is van overlast veroorzakend gedrag van geringe ernst, indien: • a. een strafbaar feit van geringe ernst is begaan, • b. het strafbare feit, de ernst daa... BWBR0007217
Artikel 3, Besluit aanwijzing Halt-feiten     Artikel 3 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing Halt-feiten. BWBR0007217
  1, 2, 3 ... 404, 405, 406   »