891 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 88, 89, 90   »
Artikel 1.1, Aanpassingsbesluit openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba     1 Artikel 1.1 [Wijzigt het Besluit Onderzoeksraad voor veiligheid.] BWBR0028659
Artikel 2.1, Aanpassingsbesluit openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba     1 Artikel 2.1 [Wijzigt het Besluit accountantscontrole provincies en gemeenten.] BWBR0028659
Artikel 2.2, Aanpassingsbesluit openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba     2 Artikel 2.2 [Wijzigt het Besluit bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden.] BWBR0028659
Artikel 2.3, Aanpassingsbesluit openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba     3 Artikel 2.3 [Wijzigt het Besluit plaatsen bestuurlijke ophouding.] BWBR0028659
Artikel 2.4, Aanpassingsbesluit openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba     4 Artikel 2.4 [Wijzigt het Kiesbesluit.] BWBR0028659
Artikel 2.5, Aanpassingsbesluit openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba     5 Artikel 2.5 [Wijzigt het Besluit beschikbaarstelling ambtenaren aan de Nederlandse Antillen en Aruba.] BWBR0028659
Artikel 2.6, Aanpassingsbesluit openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba     6 Artikel 2.6 [Wijzigt het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.] BWBR0028659
Artikel 2.7, Aanpassingsbesluit openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba     7 Artikel 2.7 [Wijzigt het Algemeen Rijksambtenarenreglement.] BWBR0028659
Artikel 2.8, Aanpassingsbesluit openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba     8 Artikel 2.8 [Wijzigt het Ambtenarenreglement Staten-Generaal.] BWBR0028659
Artikel 2.9, Aanpassingsbesluit openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba     9 Artikel 2.9 [Wijzigt het Besluit algemene rechtspositie politie.] BWBR0028659
  1, 2, 3 ... 88, 89, 90   »