3 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen
Artikel II, Wijzigingsbesluit aanpassing nadere regeling diensttijduitloop ambtenaren voor 1 januari 1984 in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst     Artikel II De salarisnummers, als bedoeld in het koninklijk besluit van 14 februari 1985 ( Stb. 1985, 106), zoals die luidden op 31 december 1988, beginnend met de letter U, worden vernummerd naar de salarisnummers beginnend met de letter U, zoals bedoeld in artikel I van dit besluit, met dezelfde salarisschaal en hetzelfde salaris, die voor de ambtenaar ingevolge dit besluit gelden op 1 j... BWBR0005156
Artikel III, Wijzigingsbesluit aanpassing nadere regeling diensttijduitloop ambtenaren voor 1 januari 1984 in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst     Artikel III Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 1989. BWBR0005156