5 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
Artikel I, Wijzigingsbesluit Reglement rijbewijzen, enz.     Artikel I [Wijzigt het Reglement rijbewijzen.] BWBR0020141
Artikel II, Wijzigingsbesluit Reglement rijbewijzen, enz.     Artikel II [Wijzigt het Kentekenreglement.] BWBR0020141
Artikel III, Wijzigingsbesluit Reglement rijbewijzen, enz.     Artikel III [Wijzigt dit besluit en het Wijzigingsbesluit Reglement rijbewijzen, enz. (implementatie richtlijn 91/439/EEG ) (Stb. 2004/483).] BWBR0020141
Artikel IV, Wijzigingsbesluit Reglement rijbewijzen, enz.     Artikel IV De artikelen 33, eerste lid, onderdeel b, onder III ; 45, eerste lid, onderdeel b, onder IV, tweede en vierde lid ; 47, eerste lid, onderdeel c, onder IV, en tweede lid ; 48, eerste lid, onderdeel c, onder IV, en tweede lid ; 49, tweede lid ; 145, onderdelen g en p , en 152, van het Reglement rijbewijzen , alsmede de artikelen 25a, tweede lid, derde lid, onder... BWBR0020141
Artikel V, Wijzigingsbesluit Reglement rijbewijzen, enz.     Artikel V • 1. De artikelen I, onderdelen A tot en met P en R tot en met T , II , III en IV treden in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst. • 2. Artikel I, onderdeel Q treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. BWBR0020141