7 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen
Artikel I, Wijzigingswet Burgerlijk Wetboek enz. (Europese recht op vrije vestiging)     Artikel I [Wijzigt het Burgerlijk Wetboek Boek 8.] BWBR0020049
Artikel II, Wijzigingswet Burgerlijk Wetboek enz. (Europese recht op vrije vestiging)     Artikel II [Wijzigt het Wetboek van Koophandel.] BWBR0020049
Artikel III, Wijzigingswet Burgerlijk Wetboek enz. (Europese recht op vrije vestiging)     Artikel III [Wijzigt de Wet nationaliteit zeeschepen in rompbevrachting.] BWBR0020049
Artikel IV, Wijzigingswet Burgerlijk Wetboek enz. (Europese recht op vrije vestiging)     Artikel IV [Wijzigt de Zeebrievenwet.] BWBR0020049
Artikel V, Wijzigingswet Burgerlijk Wetboek enz. (Europese recht op vrije vestiging)     Artikel V [Wijzigt de Wijzigingswet Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek enz. (wijziging voorwaarden nationaliteitsverlening en registratie zeeschepen).] BWBR0020049
Artikel VI, Wijzigingswet Burgerlijk Wetboek enz. (Europese recht op vrije vestiging)     Artikel VI Ten aanzien van een zeeschip dat op het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet te boek staat in de openbare registers, bedoeld in afdeling 2 van titel 1 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek , wordt uiterlijk op 1¬†januari 2007 voldaan aan artikel 311 van het Wetboek van Koophandel . BWBR0020049
Artikel VII, Wijzigingswet Burgerlijk Wetboek enz. (Europese recht op vrije vestiging)     Artikel VII Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst. BWBR0020049