3 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen
Artikel I, Wijzigingswet Wet belastingen op milieugrondslag (afschaffing van de vliegbelasting)     Artikel I [Wijzigt de Wet belastingen op milieugrondslag.] BWBR0026964
Artikel Ia, Wijzigingswet Wet belastingen op milieugrondslag (afschaffing van de vliegbelasting)     Artikel Ia Voor bedragen die de exploitant van een luchthaven bij een luchtvaartmaatschappij in rekening heeft gebracht ter zake van door die exploitant verschuldigde vliegbelasting, blijven artikel 78 en de daarop gebaseerde bepalingen van toepassing. BWBR0026964
Artikel II, Wijzigingswet Wet belastingen op milieugrondslag (afschaffing van de vliegbelasting)     Artikel II Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst. BWBR0026964