6 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
Artikel I. Wijziging Wet educatie en beroepsonderwijs , Wijzigingswet Wet educatie en beroepsonderwijs, enz. (regelen keuzedelen waarop beroepsopleidingen mede worden gebaseerd)     Wijziging Wet educatie en beroepsonderwijs Artikel I. Wijziging Wet educatie en beroepsonderwijs [Wijzigt de Wet educatie en beroepsonderwijs.] BWBR0037151
Artikel II. Wijziging Wet op het onderwijstoezicht , Wijzigingswet Wet educatie en beroepsonderwijs, enz. (regelen keuzedelen waarop beroepsopleidingen mede worden gebaseerd)     Wijziging Wet op het onderwijstoezicht Artikel II. Wijziging Wet op het onderwijstoezicht [Wijzigt de Wet op het onderwijstoezicht.] BWBR0037151
Artikel III. Wijziging Wet educatie en beroepsonderwijs BES [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip], Wijzigingswet Wet educatie en beroepsonderwijs, enz. (regelen keuzedelen waarop beroepsopleidingen mede worden gebaseerd)     Wijziging Wet educatie en beroepsonderwijs BES [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip] Artikel III. Wijziging Wet educatie en beroepsonderwijs BES [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip] [Wijzigt de Wet educatie en beroepsonderwijs BES.] BWBR0037151
Artikel IV. Invoeringsbepalingen, Wijzigingswet Wet educatie en beroepsonderwijs, enz. (regelen keuzedelen waarop beroepsopleidingen mede worden gebaseerd)     Invoeringsbepalingen Artikel IV. Invoeringsbepalingen • 1. Op het moment van inwerkingtreding van deze wet strekt de beschikking afgegeven op grond van artikel 1.4.1 van de Wet educatie en beroepsonderwijs zich mede uit over keuzedelen. • 2. Tot een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip geldt invoering van keuzedelen op grond van deze wet niet voor de beroepsbegeleidende leerweg, bedoeld in ... BWBR0037151
Artikel V. Overgangsbepalingen, Wijzigingswet Wet educatie en beroepsonderwijs, enz. (regelen keuzedelen waarop beroepsopleidingen mede worden gebaseerd)     Overgangsbepalingen Artikel V. Overgangsbepalingen Deelnemers die op grond van de Wet educatie en beroepsonderwijs , zoals deze luidde op het moment voor inwerkingtreding van deze wet een beroepsopleiding volgen, worden door het bevoegd gezag in de gelegenheid gesteld deze beroepsopleiding te voltooien, gedurende een periode van de desbetreffende studieduur vermeerderd met twee jaar. BWBR0037151
Artikel VI. Inwerkingtreding, Wijzigingswet Wet educatie en beroepsonderwijs, enz. (regelen keuzedelen waarop beroepsopleidingen mede worden gebaseerd)     Inwerkingtreding Artikel VI. Inwerkingtreding De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld. BWBR0037151