21 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3   »
Artikel IIIa [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip], Wijzigingswet Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet studiefinanciering 2000 (invoering bachelor-masterstructuur in het hoger onderwijs)     Artikel IIIa [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip] [Wijzigt de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.] BWBR0013748
  1, 2, 3   »