19 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2   »
Artikel 1. Wijziging Regeling afwikkeling overlopende personeelskosten scholen en afdelingen voor svo/lom dan wel svo/mlk, Wijzigingsregeling Regeling afwikkeling overlopende personeelskosten en afdelingen voor svo/lom dan wel svo/mlk, enz. (vervallen overhevelingstoeslag)     Wijziging Regeling afwikkeling overlopende personeelskosten scholen en afdelingen voor svo/lom dan wel svo/mlk Artikel 1. Wijziging Regeling afwikkeling overlopende personeelskosten scholen en afdelingen voor svo/lom dan wel svo/mlk Wijzigt de Regeling afwikkeling overlopende personeelskosten scholen en afdelingen voor svo/lom dan wel svo/mlk. BWBR0012295
Artikel 2. Wijziging Regeling afrekening overlopende personeelskosten voortgezet onderwijs 1996, Wijzigingsregeling Regeling afwikkeling overlopende personeelskosten en afdelingen voor svo/lom dan wel svo/mlk, enz. (vervallen overhevelingstoeslag)     Wijziging Regeling afrekening overlopende personeelskosten voortgezet onderwijs 1996 Artikel 2. Wijziging Regeling afrekening overlopende personeelskosten voortgezet onderwijs 1996 Wijzigt de Regeling afwikkeling overlopende personeelskosten scholen en afdelingen voor svo/lom dan wel svo/mlk. BWBR0012295
Artikel 3. Overgangsrecht, Wijzigingsregeling Regeling afwikkeling overlopende personeelskosten en afdelingen voor svo/lom dan wel svo/mlk, enz. (vervallen overhevelingstoeslag)     Overgangsrecht Artikel 3. Overgangsrecht De Regeling afwikkeling overlopende personeelskosten scholen en afdelingen voor svo/lom dan wel svo/mlk en de Regeling afrekening overlopende personeelskosten voortgezet onderwijs 1996 zoals luidend voor 1 januari 2001 blijven van toepassing op beslissingen en geschillen die betrekking hebben op de periode voorafgaand aan die datum. BWBR0012295
Artikel 4. Inwerkingtreding, Wijzigingsregeling Regeling afwikkeling overlopende personeelskosten en afdelingen voor svo/lom dan wel svo/mlk, enz. (vervallen overhevelingstoeslag)     Inwerkingtreding Artikel 4. Inwerkingtreding Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OCenW-regelingen waarin deze regeling wordt geplaatst. BWBR0012295
Artikel 5. Bekendmaking, Wijzigingsregeling Regeling afwikkeling overlopende personeelskosten en afdelingen voor svo/lom dan wel svo/mlk, enz. (vervallen overhevelingstoeslag)     Bekendmaking Artikel 5. Bekendmaking Deze regeling zal (met de toelichting) in Uitleg OCenW-regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant. BWBR0012295
Artikel I. Primair onderwijs, OCW-intrekkingsregeling 2004     Primair onderwijs Artikel I. Primair onderwijs De volgende regelingen en besluiten worden ingetrokken: • a. Aanvullende regeling materiële bekostiging basisscholen voor het schooljaar 1997–1998; • b. Aanvullende regeling materiële bekostiging scholen voor basisonderwijs; • c. Beschikking Stuurgroep Emancipatiebeleid Onderwijs; • d. Besluit van de Minister van Onderwijs en Wetensch... BWBR0017727
Artikel II. Voortgezet onderwijs, OCW-intrekkingsregeling 2004     Voortgezet onderwijs Artikel II. Voortgezet onderwijs De volgende regelingen en besluiten worden ingetrokken: • a. Aanvulling overgangsregeling bekostiging, rechtspositie en samenvoeging leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs; • b. Aanwijzing domeinen en centraal examen maatschappijleer havo, examenjaar 2000; • c. Afwijking profielen vwo/havo voor leerlingen 1998; • d. Beper... BWBR0017727
Artikel III. Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie, OCW-intrekkingsregeling 2004     Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Artikel III. Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie De volgende regelingen en besluiten worden ingetrokken: • a. Besluit van de Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk van 15 september 1970, nr. U147463 tot instelling commissie vormings-, en ontwikkelingswerk van volwassenen (Stcrt.182); • b. Besluit van de Minister van Onderwijs en Wetenschappen van 15 oktober ... BWBR0017727
Artikel IV. Hoger onderwijs, OCW-intrekkingsregeling 2004     Hoger onderwijs Artikel IV. Hoger onderwijs De volgende regelingen en besluiten worden ingetrokken: • a. Beschikking aanmelding en plaatsing aanstaande eerstejaarsstudenten; • b. Besluit beperking inschrijving diergeneeskunde 1994–1995 en 1995–1996; • c. Besluit beperking inschrijving fysiotherapie; • d. Besluit beperking inschrijving logopedie; • e. Besluit van de Minist... BWBR0017727
Artikel V. Onderzoek en wetenschapsbeleid, OCW-intrekkingsregeling 2004     Onderzoek en wetenschapsbeleid Artikel V. Onderzoek en wetenschapsbeleid De volgende besluiten worden ingetrokken: • a. Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 8 oktober 2001, nr. OWB/FB/2001/39147 tot vaststelling subsidieplafond 2002 voor Subsidieregeling WeTeN 2001–2004 (Stcrt. 203); • b. Besluit van de Minister van Onderwijs en Wetenschap van 19 februari 1992, nr. OWB/CS-9200... BWBR0017727
  1, 2   »