4 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
Artikel I, Wijzigingswet Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren (toepasselijkheid Wet arbeid en zorg)     Artikel I [Wijzigt de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren.] BWBR0016909
Artikel II, Wijzigingswet Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren (toepasselijkheid Wet arbeid en zorg)     Artikel II • 1. De rechterlijk ambtenaar of rechterlijk ambtenaar in opleiding die met ingang van hetzelfde tijdstip tot meer dan één kind als ouder in familierechtelijke betrekking is komen te staan en die tussen 1 februari 2001 en de datum waarop artikel I, onderdeel G , in werking treedt ten aanzien van elk van die kinderen ouderschapsverlof heeft opgenomen, heeft tijdens dat v... BWBR0016909
Artikel III, Wijzigingswet Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren (toepasselijkheid Wet arbeid en zorg)     Artikel III • 1. De rechterlijk ambtenaar of rechterlijk ambtenaar in opleiding die met het oog op adoptie met ingang van hetzelfde tijdstip de verzorging en opvoeding van meer dan één kind op zich heeft genomen en die tussen 1 december 2001 en de datum waarop artikel I, onderdeel H , in werking treedt ten aanzien van elk van die kinderen verlof heeft opgenomen, heeft tijdens dat ... BWBR0016909
Artikel IV, Wijzigingswet Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren (toepasselijkheid Wet arbeid en zorg)     Artikel IV Deze wet treedt in werking met ingang van de eerste dag van de derde kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt als volgt terug: • a. wat artikel I, onderdeel A , betreft: tot en met 1 april 2002; • b. wat artikel I, onderdelen B, D, E, F, H en J , betreft: tot en met 1 december 2001; • c. wat artikel ... BWBR0016909