7 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
Artikel VI, Wijzigingswet Wetboek van Strafrecht, enz. (wijziging vervroegde invrijheidstelling in een voorwaardelijke invrijheidstelling)     Artikel VI • 1. Deze wet heeft geen gevolgen voor veroordelingen tot vrijheidsstraf die voor de inwerkingtreding van deze wet zijn uitgesproken. De artikelen 15 tot en met 15d van het Wetboek van Strafrecht , zoals deze luidden voor de inwerkingtreding van deze wet, blijven in deze van toepassing. • 2. Het eerste lid is niet van toepassing op veroordelingen tot vrijheidsstraf,... BWBR0023021
Artikel VII, Wijzigingswet Wetboek van Strafrecht, enz. (wijziging vervroegde invrijheidstelling in een voorwaardelijke invrijheidstelling)     Artikel VII Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. BWBR0023021