3 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen
Artikel I, Wijzigingswet Wetboek van Strafrecht (verlenging verjaring inzake overtredingen na stuiting)     Artikel I [Wijzigt het Wetboek van Strafrecht.] BWBR0020047
Artikel II, Wijzigingswet Wetboek van Strafrecht (verlenging verjaring inzake overtredingen na stuiting)     Artikel II Ten aanzien van de overtredingen die op het tijdstip waarop deze wet in werking treedt zijn verjaard, blijft artikel 72, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht van toepassing, zoals dat luidde voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet. BWBR0020047
Artikel III, Wijzigingswet Wetboek van Strafrecht (verlenging verjaring inzake overtredingen na stuiting)     Artikel III Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst. BWBR0020047