838 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 82, 83, 84   »
Artikel I, Wijzigingsbesluit Besluit zeevaartbemanning handelsvaart en zeilvaart, enz. (herziening stelsel van geneeskundige verklaringen)     Artikel I [Wijzigt het Besluit zeevaartbemanning handelsvaart en zeilvaart.] BWBR0017688
Artikel IV, Wijzigingsbesluit Besluit zeevaartbemanning handelsvaart en zeilvaart, enz. (herziening stelsel van geneeskundige verklaringen)     Artikel IV Na de inwerkingtreding van dit besluit berust de Regeling bemanning zeegaande zeilschepen op de artikelen 36, tweede lid , 57, eerste lid, onderdeel c, en tweede lid , en 86, derde lid, van het Besluit zeevaartbemanning handelsvaart en zeilvaart . BWBR0017688
Artikel V, Wijzigingsbesluit Besluit zeevaartbemanning handelsvaart en zeilvaart, enz. (herziening stelsel van geneeskundige verklaringen)     Artikel V Na de inwerkingtreding van dit besluit berust de Regeling monsterrol en monsterboekje zeevaart op de artikelen 93 , 97 en 103 van het Besluit zeevaartbemanning handelsvaart en zeilvaart , alsmede op de artikelen 49 , 53 en 59 van het Besluit zeevisvaartbemanning . BWBR0017688
Artikel VI, Wijzigingsbesluit Besluit zeevaartbemanning handelsvaart en zeilvaart, enz. (herziening stelsel van geneeskundige verklaringen)     Artikel VI • 1. De geneeskundige verklaringen van geschiktheid voor de zeevaart die zijn afgegeven vóór de inwerkingtreding van dit besluit, behouden hun geldigheid tot de daarop aangegeven einddatum. • 2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op vóór de inwerkingtreding van dit besluit verleende ontheffingen van medische eisen. BWBR0017688
Artikel VII, Wijzigingsbesluit Besluit zeevaartbemanning handelsvaart en zeilvaart, enz. (herziening stelsel van geneeskundige verklaringen)     Artikel VII Na de inwerkingtreding van dit besluit berust het Keuringsreglement voor de Zeevaart 2002 op de artikelen 104 en 106 van het Besluit zeevaartbemanning handelsvaart en zeilvaart , alsmede op de artikelen 60 en 62 van het Besluit zeevisvaartbemanning . BWBR0017688
Artikel VIII, Wijzigingsbesluit Besluit zeevaartbemanning handelsvaart en zeilvaart, enz. (herziening stelsel van geneeskundige verklaringen)     Artikel VIII De aanwijzingen door Onze Minister van keurende artsen en medisch specialisten afgegeven vóór het in werking treden van dit besluit vervallen één jaar na de datum van inwerkingtreding van dit besluit. BWBR0017688
Artikel IX, Wijzigingsbesluit Besluit zeevaartbemanning handelsvaart en zeilvaart, enz. (herziening stelsel van geneeskundige verklaringen)     Artikel IX De tekst van het Besluit zeevaartbemanning handelsvaart en zeilvaart , alsmede die van het Besluit zeevisvaartbemanning worden in het Staatsblad geplaatst. BWBR0017688
Artikel X, Wijzigingsbesluit Besluit zeevaartbemanning handelsvaart en zeilvaart, enz. (herziening stelsel van geneeskundige verklaringen)     Artikel X • 1. Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2005. • 2. Artikel I, onderdeel Q, onder b , en artikel III werken na hun inwerkingtreding terug tot en met 1 februari 2002. BWBR0017688
  1, 2, 3 ... 82, 83, 84   »