3 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen
I. Samenvatting, Ziektekostentegemoetkoming per 1 januari 1999     Samenvatting I. Samenvatting In deze circulaire worden de ziektekostentegemoetkomingen bekendgemaakt zoals deze per 1 januari 1999 voor betrokkene (en zijn medebetrokkenen) gaan gelden. BWBR0010337
II. Inleiding, Ziektekostentegemoetkoming per 1 januari 1999     Inleiding II. Inleiding De tegemoetkoming die op basis van het Besluit tegemoetkoming ziektekosten rijkspersoneel (Btzr) aan de desbetreffende ambtenaar wordt toegekend, is per maand gelijk aan de som van een basisbedrag en de helft van de MOOZ-omslagbijdrage en van de WTZ-pooling. Jaarlijks wordt deze tegemoetkoming per 1 januari aangepast. Het basisbedrag wordt gewijzigd overeenkomstig het gewogen gemi... BWBR0010337
III. Ziektekostentegemoetkomingen per 1 januari 1999, Ziektekostentegemoetkoming per 1 januari 1999     Ziektekostentegemoetkomingen per 1 januari 1999 III. Ziektekostentegemoetkomingen per 1 januari 1999 De tegemoetkomingen per maand, zoals die gelden vanaf 1 januari 1999, worden als volgt vastgesteld: • a. Voor (mede-)betrokkenen (bedoeld in artikel 4, eerste lid, onder a, Btzr): • 1. met een WTZ-standaardpolis als bedoeld in genoemd lid: f 116,92 + f 9,90 (MOOZ) + f 17,00 (WTZ-pooling) + f 5,00 (overgangsbepaling) = f 148,82 (... BWBR0010337