1.636 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 162, 163, 164   »
Artikel Ia, Wijzigingsregeling Regeling zorgverzekering (gedifferentieerde berekening bijdrage voor verdragsgerechtigden)     Artikel Ia In afwijking van artikel 6.3.1, tweede lid , wordt het nominale deel voor het jaar 2006 vastgesteld op eentwaalfde van € 969. BWBR0019808
Artikel II, Wijzigingsregeling Regeling zorgverzekering (gedifferentieerde berekening bijdrage voor verdragsgerechtigden)     Artikel II Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag volgende op de dag waarin deze in de Staatscourant is geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2006. BWBR0019808
Artikel I, Wijzigingsregeling Regeling zorgverzekering (vaststellen woonlandfactor)     Artikel I [Wijzigt de Regeling zorgverzekering.] BWBR0019901
Artikel II, Wijzigingsregeling Regeling zorgverzekering (vaststellen woonlandfactor)     Artikel II Indien de op grond van artikel 6.3.1 berekende bijdrage op jaarbasis hoger is dan de berekende bijdrage op grond van artikel 6.3.1 , zoals dat artikel luidde voordat de Regeling houdende wijziging van de Regeling zorgverzekering in verband met de gedifferentieerde berekening van de bijdrage voor verdragsgerechtigden van 25 april 2006 in werking trad, is over de peri... BWBR0019901
Artikel III, Wijzigingsregeling Regeling zorgverzekering (vaststellen woonlandfactor)     Artikel III Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2006. BWBR0019901
Artikel III, Wijzigingsregeling Regeling zorgverzekering (vaststelling vereveningsbijdragen van zorgverzekeraars voor 2006 en 2007), enz.     Artikel III De Regeling beschikbare middelen verstrekkingen en vergoedingen Zfw 2005 wordt gewijzigd als volgt: • 1. De artikelen 12 en 13 komen te luiden als volgt: • 2. Artikel 15 wordt als volgt gewijzigd: • a. Voor de tekst wordt de aanduiding ‘1.’ geplaatst. • b. Er wordt een nieuw tweede lid toegevoegd, luidende: 2. Bij de toepassing van hog... BWBR0020331
Artikel IV, Wijzigingsregeling Regeling zorgverzekering (vaststelling vereveningsbijdragen van zorgverzekeraars voor 2006 en 2007), enz.     Artikel IV Hoofdstuk 3 van de Regeling zorgverzekering , zoals dat luidde voor de inwerkingtreding van artikel II, onderdelen A tot en met E , blijft van toepassing voor de vaststelling van de voor zorgverzekeraars geldende vereveningsbijdragen in 2006. BWBR0020331
  1, 2, 3 ... 162, 163, 164   »